ЦЕНОРАЗПИС

ЦЕНОРАЗПИС НА ОБУЧЕНИЯ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
СПЕЦИАЛНОСТ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ КОД ПО СППОО ЦЕНА НА КУРСА СЕРТИФИКАТ
1 Текстообработване Първа степен 4820301 90 лв. Свидетелство за ПК
2 Административно обслужване Втора степен 3460201 180 лв. Свидетелство за ПК
3 Бизнес-услуги Втора степен 3450401 180 лв. Свидетелство за ПК
4 Икономическо информационно осигуряване Втора степен 4820201 180 лв. Свидетелство за ПК
5 Малък и среден бизнес Втора степен 3450501 180 лв. Свидетелство за ПК
6 Маркетингови проучвания Втора степен 3420201 180 лв. Свидетелство за ПК
7 Програмно осигуряване Втора степен 4810101 180 лв. Свидетелство за ПК
8 Продавач-консултант Втора степен 3410201 180 лв. Свидетелство за ПК
9 Растителна защита Втора степен 6210308 180 лв. Свидетелство за ПК
10 Агроекология Трета степен 6211401 270 лв. Свидетелство за ПК
11 Банково дело Трета степен 3430101 270 лв. Свидетелство за ПК
12 Бизнес-администрация Трета степен 3460101 270 лв. Свидетелство за ПК
13 Ветеринарен техник Трета степен 6400101 270 лв. Свидетелство за ПК
14 Графичен дизайн Трета степен 2130701 270 лв. Свидетелство за ПК
15 Екскурзоводство Трета степен 8120302 270 лв. Свидетелство за ПК
16 Застрахователно и осигурително дело Трета степен 3430102 270 лв. Свидетелство за ПК
17 Земеделско стопанство Трета степен 3451203 270 лв. Свидетелство за ПК
18 Икономика и мениджмънт Трета степен 3451204 270 лв. Свидетелство за ПК
19 Компютърна графика Трета степен 2130601 270 лв. Свидетелство за ПК
20 Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки Трета степен 5410601 270 лв. Свидетелство за ПК
21 Митническа и данъчна администрация    Трета степен 3440201 270 лв. Свидетелство за ПК
22 Оперативно счетоводство Трета степен 3440301 270 лв. Свидетелство за ПК
23 Организация на туризма и свободното време Трета степен 8120101 270 лв. Свидетелство за ПК
24 Организация на хотелиерството Трета степен 8110101 270 лв. Свидетелство за ПК
25 Селски туризъм Трета степен 8120102 270 лв. Свидетелство за ПК
26 Организация на обслужване в хотелиерството Трета степен 8110201 270 лв. Свидетелство за ПК
27 Брокер на недвижими имоти Трета степен 3410301 270 лв. Свидетелство за ПК
28 Електронна търговия Трета степен 4820401 270 лв. Свидетелство за ПК
29 Индустрия Трета степен 3451201 270 лв. Свидетелство за ПК
30 Интериорен дизайн Трета степен 2140106 270 лв. Свидетелство за ПК
31 Калкулант Първа степен 3450701 90 лв. Свидетелство за ПК
32 Хотелиерство Първа степен 8110301 90 лв. Свидетелство за ПК
33 Касиер Първа степен 3450601 90 лв. Свидетелство за ПК
34 Компютърна анимация Трета степен 2130501 270 лв. Свидетелство за ПК
35 Системно програмиране Трета степен 4810201 270 лв. Свидетелство за ПК
36 Туристическа анимация Трета степен 8120402 270 лв. Свидетелство за ПК
37 Търговия Трета степен 3451202 270 лв. Свидетелство за ПК
38 Търговия на едро и дребно Трета степен 3410401 270 лв. Свидетелство за ПК
39 Фермер Трета степен 6210602 270 лв. Свидетелство за ПК
40 Финансова отчетност Втора степен 3430201 180 лв. Свидетелство за ПК
ЦЕНОРАЗПИС НА ОБУЧЕНИЯ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ С ХОРАРИУМ 150 УЧ.ЧАСА
1 Фермер Част от професия  6210602 220 лв. Удостоверение за ПК
2 Агроекология Част от професия  6211401 220 лв. Удостоверение за ПК
3 Земеделско стопанство Част от професия  3451203 220 лв. Удостоверение за ПК
4 Растителна защита Част от професия  6210308 220 лв. Удостоверение за ПК
ЦЕНОРАЗПИС НА ОБУЧЕНИЯ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ С ХОРАРИУМ 30 УЧ.ЧАСА
1 Основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделието Част от професия  6210602 100 лв. Удостоверение за ПК
2 Агроекология Част от професия  6211401 100 лв. Удостоверение за ПК
3 Растителна защита Част от професия  6210308 100 лв. Удостоверение за ПК
ЦЕНОРАЗПИС НА ОБУЧЕНИЯ В ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ С ХОРАРИУМ 50 УЧ.ЧАСА
1 Счеоводство на предприятието Част от професия  3440301 260 лв. Удостоверение за ПК
2 ТРЗ и социално осигуряване Част от професия  3440301 260 лв. Удостоверение за ПК
3 Данъци и данъчно облагане Част от професия  3440301 260 лв. Удостоверение за ПК