Екскурзоводство

ЗАПИШИ СЕ

 • НАЧАЛНА ДАТА :в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА".  Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение
 • ПРОФЕСИЯ:  ЕКСКУРЗОВОД, КОД 812030
 • СПЕЦИАЛНОСТ:  ЕКСКУРЗОВОДСТВО,  КОД 8120301
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Екскурзовод", специалност "Екскурзоводство"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ЕКСКУРЗОВОДСТВО" обхваща придобиване на познания по  
  Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 7 уч.часа
  Модул 2 " Предприемачество " - 13 уч.часа
  Модул 3 " Икономика " - 10 уч.часа
  Модул 4 " Основи на правото. Трудово право. " - 18 уч.часа
  Модул 5 " Бизнескомуникацци " - 12 уч.часа
  Модул 6 " Английски език по професията " - 25 уч.часа
  Модул 7 " Информационни технологии в туризма " - 25 уч.часа
  Модул 8 " Икономика на туризма " - 25 уч.часа
  Модул 9 " Маркетинг в туризма " - 74 уч.часа
  Модул 10 " Основи на туризма " - 17 уч.часа
  Модул 11 " Хигиена на храненето и хранително законодателство " - 22 уч.часа
  Модул 12 " Професионална етика и туристическо поведение " - 22 уч.часа
  Модул 13 " Счетоводство и отчетност в туризма " - 86 уч.часа
  Модул 14 " Организация и управление в туризма " - 31 уч.часа
  Модул 15 " Чужд език по професията " - 46 уч.часа
  Модул 16 " География на туризма " - 26 уч.часа
  Модул 17 " Туристическа, туроператорска и агентска дейност " - 71 уч.часа
  Модул 18 " Технология и организация на екскурзоводското обслужване " - 114 уч.часа
  Модул 19 " Технология на хотелиерското обслужване " - 73 уч.часа
  Модул 20 " Организация и функциониране на ресторанта и кухнята " - 75 уч.часа
  Модул 21 " Неотложна медицинска помощ " - 26 уч.часа
  Модул 22 " Екскурзоводска анимация " - 22 уч.часа
  Модул 23 " Туристическа анимация " - 30 уч.часа
 

Модул 24 " Охранителни мерки и безопастност в туризма " - 30 уч.часа

 

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ЕКСКУРЗОВОДСТВО" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

  ЗАПИШИ СЕ