Текстообработ ване

ЗАПИШИ СЕ

 • НАЧАЛНА ДАТА :в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА".  Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение
 • ПРОФЕСИЯ:  ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР, КОД 482030
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ, КОД 4820301 
 • ПЪРВА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 300 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 4-5 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ПЪРВА  степен по професия "Оператор на компютър", специалност "Текстообработване"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ" обхваща придобиване на познания по
  Модул  1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 5 уч.часа
  Модул  2 " Предприемачество " - 7 уч.часа
  Модул  3 " Икономика " - 8 уч.часа
  Модул  4 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 10 уч.часа
  Модул  5 " Чужд език по професията " - 20 уч.часа
  Модул  6 " Компютърни архитектури, операционни системи и мрежи " - 18 уч.часа
  Модул  7 " Текстообработващи програми и електронни таблици " - 64 уч.часа
  Модул  8 " Компютърен машинопис " - 14 уч.часа
  Модул  9 " Презентации - създаване и представяне (работа с MS PowerPoint). " - 34 уч.часа
  Модул  10 " Делова кореспонденция " - 30 уч.часа
 

Модул  11 " Въведение в интернет и интернет-базирани технологии в бизнеса " - 30 уч.часа

 

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

ЗАПИШИ СЕ