Програмно осигуряване

ЗАПИШИ СЕ

 • НАЧАЛНА ДАТА :в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА".  Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение
 • ПРОФЕСИЯ:  ПРОГРАМИСТ, КОД 481010
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ, КОД 4810101 
 • ВТОРА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Програмист", специалност "Програмно осигуряване"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ" обхваща придобиване на познания по 
  Модул  1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 9 уч.часа
  Модул  2 " Икономика  " - 18 уч.часа
  Модул  3 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 15 уч.часа
  Модул  4 " Бизнес комуникации " - 11 уч.часа
  Модул  5 " Предприемачество " - 15 уч.часа
  Модул  6 " Английски език по професията " - 22 уч.часа
  Модул  7 " Електротехника " - 14 уч.часа
  Модул  8 " Градивни елементи " - 18 уч.часа
  Модул  9 " Техническо чертане и документиране " - 10 уч.часа
  Модул  10 " Аналогова и цифрова схемотехника " - 70 уч.часа
  Модул  11 " Основи на информатиката " - 11 уч.часа
  Модул  12 " Компютърни мрежи " - 16 уч.часа
  Модул  13 " Теория на алгоритмите и програмирането " - 18 уч.часа
  Модул  14 " Обектно-ориентирано програмиране – PHP, SQL, JAVA " - 71 уч.часа
  Модул  15 " Програмиране на  С ++ и С# " - 86 уч.часа
  Модул  16 " Системи за управление на бази от данни (СУБД) " - 76 уч.часа
  Модул  17 " Софтуерни технологии " - 14 уч.часа
  Модул  18 " WEB дизайн " - 46 уч.часа
  Модул  19 " Вградени управляващи системи " - 30 уч.часа
 

Модул  20 " Микропроцесорни системи " - 30 уч.часа

 

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

ЗАПИШИ СЕ