КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ?

  • Лица със завършено основно или средно образование
  • Лица работещи по трудово правоотношение независимо от заеманата във фирмата длъжност
  • Не са допустими за обучение по схемата лица със завършено висше образование
  • Не са допустими лица работещи в държавна или общинска администрация и нейни структури

 

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

cuzdezik

 

ЗАПИШИ СЕ

Ваучери за заети лица

Програма "Ваучери за заети лица" е наследник на схема "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" и "АЗ МОГА" проведени в периода 2010-2015г. Програмата финансира обучение с ваучери на заети лица за получаване на професионална квалификация и чуждоезиково обучение. Ваучерите  се издават индивидуално на всяко одобрено за участие в схемата физическо лице. Обученията се провеждат в присъствена форма, не се допуска дистанционно обучение.

ПЛАТЕНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ И ЧУЖДОЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ЦПО към Сдружение "ИНФОРМА" предоставя възможност за записванеза  дистанционни  професионални и езикови обучения! Те ще бъдат с редуцирани цени за всички записани до 01.05.2017!Обучението по избрана специалност се провежда чрез самоподготовка и използване на уеб-базирана система за електронно обучение. Достъпа до електронната платформа е чрез интернет и индивидуална парола за достъп на всеки обучаем.Предлаганите специалности са от областта на Дизайн и програмиране, Счетоводство и финанси, Маркетинг и мениджмънт, Туризъм и Земеделие от I, II и III СПК съответно на цени от90 до 270 лв.Достъпни ще бъдат и дистанционни езиковиобученияпо Английски, Испански, Италиански и Немски –105 лв.Повече информация за специалностите може да получите на: 02 480 88 99; 0886 218 858; 0877 222 303; 0885 408 313; 0878 476 473.