КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА ?

- Лица работещи по трудово правоотношение независимо от заеманата във фирмата длъжност

- Лица със завършено основно или срадно образование, не са допустими лица със завършено висше образование

- Не са допустими лица работещи в държавна или общинска администрация и нейни структури

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

cuzdezik

КОМПЮТРИ

Computers

СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ

Finansi

Ваучери за заети лица

Програма "Ваучери за заети лица"  е наследник на схема  "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ"  и"АЗ МОГА"  проведени в периода 2010-2015г. Програмата финансира обучение с ваучери на заети лица за получаване на професионална квалификация и чуждоезиково обучение.  Обученията се провеждат в присъствена форма, не се допуска дистанционно обучение.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

МЕНИДЖМЪНТ И ТЪРГОВИЯ

Menidjmunt

ЗЕМЕДЕЛИЕ

farming 9 2

Туризъм и услуги

услиги1

ПЛАТЕНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

ЦПО към Сдружение "ИНФОРМА" предоставя възможност за записванеза  дистанционни  професионални обучения! Те ще бъдат с редуцирани цени за всички записани до 01.06.2017!Обучението по избрана специалност се провежда чрез самоподготовка и използване на уеб-базирана система за електронно обучение. Достъпа до електронната платформа е чрез интернет и индивидуална парола за достъп на всеки обучаем.Предлаганите специалности са от областта на Дизайн и програмиране, Счетоводство и финанси, Маркетинг и мениджмънт, Туризъм и Земеделие от I, II и III СПК съответно на цени от90 до 270 лв.Повече информация за специалностите може да получите на: 02 480 88 99; 0886 218 858; 0877 222 303; 0885 408 313; 0878 476 473.